ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി മ്യൂസിയം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
മഹാകവി അക്കിത്തം മ്യൂസിയം നാടിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു
മഹാകവി അക്കിത്തവും ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയും
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി സംസാരിക്കുന്നു
 
Prof. K.P. Sankaran welcoming guests Prof. K.V. Ramakrishnan speaking
പ്രൊഫ. കെ.പി. ശങ്കരന്‍ സ്വാഗതം പറയുന്നു പ്രൊഫ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍ സംസാരിക്കുന്നു
E. Madhavan, Secretary, speaking E. Harikumar honouring Mahakavi Akkitham on behalf of Mahakavi Edasseri Trust
സെക്രട്ടരി ഇ. മാധവന്‍ മ്യൂസിയത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കുന്നു. ഇ. ഹരികുമാര്‍ മഹാകവി അക്കിത്തത്തെ ആദരിക്കുന്നു
E. Harikumar honouring Artist Namboodiri on behalf of Mahakavi Edasseri Trust C. Haridas, ex.MP speaking
ഇ. ഹരികുമാര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയെ ആദരിക്കുന്നു സി. ഹരിദാസ്, എക്സ് എം.പി. സംസാരിക്കുന്നു
Reciting Edasseri poem - student of A.V. Higher Secondary School Reciting Edasseri poem - student of A.V. Higher Secondary School
ഇടശ്ശേരിക്കവിത ആലപിക്കുന്നു. ഇടശ്ശേരിക്കവിത ആലപിക്കുന്നു.
Reciting Edasseri poem - student of A.V. Higher Secondary School Munciff Magistrate Sri T.A. Ramachandran with Mahakavi Akkitham
ഇടശ്ശേരിക്കവിത ആലപിക്കുന്നു. ബഹു. മുന്‍സിഫ് മജിസ്റ്റേട്ട് ടി.എന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ നടുവില്‍
M. Purushothaman presenting his book to Mahakavi Akkitham Adv. Jisen delivering thanks giving speech
എം.പുരുഷോത്തമന്‍ പുസ്തകം മഹാകവിയ്ക്ക് നല്‍കുന്നു അഡ്വ. ജിസന്‍ പി. ജോസ് നന്ദി പറയുന്നു.
Sadanandan Master with Artist Namboodiri Audience
സദാനന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ (നടുവില്‍ ) ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയോടൊപ്പം സദസ്സ്
Audience Mahakavi Akkitham, Artist Sudhakaran and Sadanandan Master
സദസ്സ് മഹാകവിയും ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് സുധാകരനും സദാനന്ദന്‍ മാസ്റ്ററും
Treasurer Suresh Warriyar with Mahakavi Akkitham Students getting Artist Namboodiri's autograph
സുരേഷ് വാരിയര്‍ മഹാകവി അക്കിത്തത്തോടൊപ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ കൈയ്യൊപ്പിനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്